Kompendier

Kompendier for Inndalssaga

Her finner du kompendiene til inndalsspillene, sist oppdatert til Inndalssaga 4: Blodhevn. Det aller meste av dette vil gjelde også for senere spill i Inndalssaga, men de vil bli oppdatert før Malstrøm.

Informasjonen som finnes i kompendiene er viktig for godt spill, og vil ofte ha direkte betydning for plottløsing.

 • Ordlista
  Dette er vårt hovedkompendie. Du trenger ikke pugge den, men det forventes at alle spillere i det minste har lest igjennom den og kjenner til stoffet her.
 • Sagaen
  Du bør kjenne til hendelsene  for det aktuelle spillet. Det kan variere for de enkelte spillere hvor mye av sagaen de bør kjenne til, men de siste to kapitlene er vanligvis interessante for de fleste.
 • Øvrige kompendier
  Disse bør alle spillere ha oversikt over. Spillere til enkelte roller trenger å ha mer inngående kunnskap om noen av disse enn andre. Følgende kompendier er oppdatert til Malstrøm:

  I tillegg vil det for en del spill være kompendier som bare er tilgjengelige for enkelte grupper. Disse inneholder informasjon som ikke skal være tilgjengelig for andre spillere.

 • Utdaterte kompendier.
  Disse er fra Blodhevn i 2009, og vil ikke nødvendigvis være gyldige for Malstrøm.

Comments are closed.